MAGISK KNUDE

MAGISK KNUDE

Magisk knude: Brug den magiske knude til at binde sammen med (Læg trådene mod hinanden så de ligger parallelt, men fra hver sin retning. Bind med den nye farve en knude RUNDT OM tråden i den gamle farve og stram godt til. Bind med den gamle farve en knude RUNDT OM tråden med den nye farve. Træk i garnet udenom knuderne og træk dem sammen. Klip trådene lige over knuden).